ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Νομικός έλεγχος

Υπεύθυνος για τον νομικό έλεγχο είναι ο δικηγόρος. Κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών του τιμήματος του ακινήτου, συνιστάται ο νομικός έλεγχος του ακινήτου και ο έλεγχος τίτλων του.

Ο δικηγόρος οφείλει να εξετάσει:

  • Tην νομική κατάσταση του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.
  • Αν το τίμημα της δικής του αγοράς είναι εξοφλημένο ή υπάρχει κάποια προσημείωση, υποθήκη ή κάποιες διεκδικήσεις ή αγωγές σε βάρος του ακινήτου.
  • Με μεγάλη προσοχή του τίτλους, ώστε να δει τη νομιμότητα του τρόπου κτήσεως του προς μεταβίβαση ακινήτου του ή των δικαιοπαρόχων.
  • Την οικοδομική άδεια του ακινήτου στην αρμόδια Πολεοδομία για να διαπιστώσει εάν είναι τυχόν αυθαίρετο ή όχι, εάν υπάρχουν τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις ή υπερβάσεις σε σχέση με την άδεια.

Τεχνικός έλεγχος

Υπεύθυνος για τον τεχνικό έλεγχο είναι ο πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι υποχρεωτικός αλλά συνιστάται σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του ακινήτου είναι σύμφωνα με του πολεοδομικούς κανόνες και δεν έχει κατασκευαστικά ή στατικά προβλήματα. Επίσης, έτσι επιβεβαιώνουμε την ποιότητα κατασκευής του ακινήτου και τυχόν υπερβάσεις ή παραβάσεις χώρων.

Σε περίπτωση οικοπέδου ελέγχεται η οικοδομησιμότητα και οι υποχρεώσεις ιδιοκτησίας.

 

Compare listings

Compare